Senior kompetens inom verksamhetsutveckling

BO-LENNART JOHANSSON

 

Min drivkraft är förändring och effektivisering som ger resultat

 

Jag har en mångårig erfarenhet av att leda stora förändringsprojekt inom organisation, teknik, ekonomi och inköp. Som projektledare har jag höga ambitioner, är både analytisk och kreativ samt driver mina projekt med fokus på både resultat och tempo.

Många säger också att jag är pragmatisk.

 

Med min erfarenhet från ledande befattningar inom både ekonomi/administration och teknik, stärker jag den viktiga länken mellan verksamheten och IT.

För att skapa största möjliga affärsnytta tänker jag strategiskt och långsiktigt samt ser möjligheter med ny teknik.

 

VANLIGA UTMANINGAR

PROJEKT

 

Är dina projekt rätt bemannade och finns det rätt förutsättningar för ett lyckat resultat?

 

 

GENOMFÖRANDEKRAFT

 

Har ni kraften som behövs för att genomföra era beslutade förändringar eller finns det risk för "pyspunka"?

 

 

VÄNDA BACKSPEGELN FRAMÅT

 

Det som har hänt är värdefullt att veta, men det är framtiden som vi kan påverka. Jobbar ni så?

 

 

VÄGEN MELLAN A OCH B

 

På den raka vägen ska det

inte finnas några hinder.

Är det verkligen så?

 

 

TRIANGOLI AB

Sommarstigen 4

236 61 Höllviken

 

+46 708 698073